Integra Bouwadvies

Onze dienstverlening op het gebied van bouwfysica

Onze dienstverlening op het gebied van bouwfysica

Onder bouwfysica wordt verstaan het deelgebied van de bouwkunde dat zich bezig houdt met de natuurkundige verschijnselen die invloed hebben op comfort, energie, gezondheid en duurzaamheid.

De bouwfysica houdt zich met name bezig met:

 • Warmte;
 • Vocht;
 • Luchttransport;
 • Geluid;

De dienstverlening van Integra Bouwadvies omvat op het gebied van bouwfysica de volgende onderdelen:

 • Warmteweerstand van constructies (Rc)
 • Temperatuurverloop in constructies
 • Dampspanningsberekening (inwendige condensatie in constructies, methode Glaser)
 • Thermische behaaglijkheid (comfort)
 • Bijna energieneutraal gebouw (BENG berekening)
 • Daglichtberekening
 • Ventilatieberekening
 • Oppervlakteberekening (NEN 2580)
 • Beschaduwing-studie
 • Klimaatinstallaties (verwarming, koeling en ventilatie)
 • Geluid en akoestiek
 • Koudebrugberekening 2D/3D (Trisco)
 • Warmteverliesberekening volgens ISSO 51/53/57