Integra Bouwadvies

Brandveiligheid

Brandveiligheid

Integra Bouwadvies is gespecialiseerd in het opstellen van brandveiligheidsconcepten, op maat gemaakt voor uw project. De brandveiligheid van een gebouw is een samenspel tussen drie aspecten, namelijk:

 • Bouwkundige brandveiligheid
 • Installatietechnische brandveiligheid
 • Organisatorische brandveiligheid

De afstemming en juiste balans tussen deze aspecten maken dat een gebouw als brandveilig aangemerkt kan worden. De eisen die aan de brandveiligheid van een gebouw worden gesteld zijn geformuleerd in het Bouwbesluit 2012.

Meestal is de regelgeving omtrent brandveiligheid, zoals geformuleerd in het Bouwbesluit 2012, toereikend voor het bouwwerk. Echter, met regelmaat komt het voor dat deze standaard regelgeving leidt tot praktische bezwaren ten aanzien van het specifieke gebruik van het bouwwerk. In dat geval biedt een maatwerk brandveiligheidsconcept binnen het kader van gelijkwaardige brandveiligheid mogelijkheid om de brandveiligheidsvoorzieningen af te stemmen op het gewenste gebruik van het bouwwerk. Daarbij wordt nog steeds voldaan aan de doelstellingen van de regelgeving maar wordt een andere invulling gegeven aan de manier waarop dat doel wordt bereikt.

De dienstverlening van Integra Bouwadvies omvat op het gebied van brandveiligheid de volgende onderdelen:

 • Quickscan brandveiligheid
 • Rapportage brandveiligheid op basis van het Bouwbesluit 2012
 • Rapportage brandveiligheid van grote brandcompartimenten (gelijkwaardige brandveiligheid)
 • Brandoverslagberekeningen (NEN 6068)
 • Berekening opvang- en doorstroomcapaciteit van vluchtroutes
 • Berekening permanente- en variabele vuurbelasting
 • Bouwkundige brandveiligheidsinspectie
 • Ontruimingsplattegronden (NEN 1414)