Integra Bouwadvies

Gelijkwaardige brandveiligheid

Gelijkwaardige brandveiligheid

De bouwregelgeving kent het principe van gelijkwaardigheid. Dit is een recht van de aanvrager om op een andere manier dan in de prestatie-eis beschreven, te kunnen voldoen aan de beoogde doelen van de wetgever. Bijvoorbeeld: wanneer het specifieke gebruik van een bouwwerk een groter brandcompartiment vereist dan is toegestaan volgens de prestatie-eis van het Bouwbesluit 2012, dan mag in het kader van gelijkwaardigheid een oplossing toegepast worden waarmee een gelijkwaardig niveau van veiligheid wordt behaald. Hiermee wordt een grote mate van ontwerpvrijheid gerealiseerd zonder afbreuk te doen aan het brandveiligheidsniveau.Twee voorbeelden van algemeen geaccepteerde methodieken die worden toegepast in het kader van gelijkwaardige brandveiligheid zijn:

  • NEN 6060, Brandveiligheid van grote brandcompartimenten
  • NEN 6079, Brandveiligheid van grote brandcompartimenten – Risicobenadering

Naast de bovengenoemde methodieken is gelijkwaardigheid ook op andere manieren te realiseren, dit is per bouwwerk verschillend.

Integra Bouwadvies stelt voor uw project een rapportage brandveiligheid op die geschikt is voor de aanvraag van een Omgevingsvergunning. Waar nodig wordt gelijkwaardige brandveiligheid aangetoond, dit is vanzelfsprekend afhankelijk van het ontwerp van het bouwwerk. Heeft u een bouwwerk met grote brandcompartimenten, dan stelt Integra Bouwadvies hiervoor een NEN 6060- of NEN 6079-rapportage op.