Integra Bouwadvies

Quickscan brandveiligheid

Quickscan brandveiligheid

Tijdens de ontwerpfase van een bouwwerk (nieuwbouw / verbouw) is het raadzaam om een quickscan brandveiligheid te laten uitvoeren om in een later ontwerpstadium niet voor onverwachte verrassingen te komen te staan. Integra Bouwadvies toetst uw project bij een quickscan brandveiligheid op hoofdlijnen aan de brandveiligheidseisen zoals geformuleerd in het Bouwbesluit 2012. Eventuele aandachtspunten worden hierbij vastgesteld en benoemd in een bondige notitie. Tevens wordt voor de aandachtspunten een oplossingsrichting aangedragen.