Integra Bouwadvies

Energieadvies

Energieadvies

Wilt u het energiegebruik van uw bedrijfspand verlagen, het comfort verhogen en een beter energielabel?  Dan is het verstandig om door Integra Bouwadvies een energieadvies op te laten stellen. In een dergelijk advies wordt de impact van diverse energiebesparende maatregelen, en combinaties van maatregelen, op het energiegebruik onderzocht. In het energieadvies ontvangt u onder andere een overzicht van de maatregelen, de investeringskosten, de energiebesparing, de terugverdientijd en de verbetering van het energielabel. Wanneer u vervolgens energiebesparende maatregelen aan uw bedrijfspand heeft laten uitvoeren dan stellen wij dit op locatie vast en wordt voor u het nieuwe energielabel berekend en geregistreerd.

Actueel: Energielabel C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit.

Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat.

Uitzonderingen waarvoor de verplichting niet geldt:

  • Kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie).
  • Monumenten (Rijk/provincie/gemeente). Beschermde stads- en dorpsgezichten behoren hier niet toe.
  • Binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden.

(Bron: www.rvo.nl)