Integra Bouwadvies

Energielabel

Energielabel

Integra Bouwadvies B.V. verzorgt energielabels voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Aanvullend op het energielabel kunnen wij voor u een energieadvies opstellen waarin wordt onderzocht op welke wijze u energie kunt besparen, welke investering daarmee gemoeid is en wat de terugverdientijd van de te treffen maatregelen is. Daarmee kunt u weloverwogen een besluit nemen over de te treffen maatregelen om het energiegebruik van uw bouwwerk te reduceren en het comfort te verhogen.

Wanneer u als eigenaar van een bedrijfspand uw pand wilt verhuren of verkopen dan bent u sinds 1 januari 2008 verplicht om een energielabel van uw pand te hebben. Sinds 1 juli 2014 is het tevens verplicht om bij oplevering van een nieuwbouw bedrijfspand of ingrijpende renovatie een energielabel van uw pand te hebben. Het energielabel is een weergave van de prestatie van uw pand op het gebied van energiegebruik.

Integra Bouwadvies B.V. beschikt als onafhankelijk adviseur over de certificaten om het energielabel van uw pand vast te mogen stellen nadat uw pand door ons is geïnspecteerd. Na de inspectie op locatie worden de bouwkundige- en installatietechnische gegevens verwerkt in de EPA software en wordt het energielabel gegenereerd. Vervolgens wordt het energielabel geregistreerd en ontvangt u een digitaal exemplaar (pdf) van uw energielabel. Het energielabel is voorzien van gebouwspecifieke kenmerken en heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Tevens is het energielabel voorzien van een opsomming van standaard energiebesparende maatregelen voor uw bedrijfspand. Het effect van deze maatregelen is niet inzichtelijk op het energielabel, hiervoor kunt u aanvullend een energieprestatie maatwerkadvies op laten stellen.