Integra Bouwadvies

Over het bedrijf

Over het bedrijf

Integra Bouwadvies B.V. voorziet u van een gedegen integraal bouwadvies voor uw project.

Door de inzet van brede kennis en ervaring op het gebied van brandveiligheid, bouwfysica en energie behoudt Integra het overzicht op uw project. De adviezen van Integra Bouwadvies B.V. zijn integraal:
de effecten van een maatregel worden meegewogen en benoemd. Een kwalitatief goed integraal bouwadvies in het voortraject van uw project zorgt voor een soepel verloop naar de uitvoeringsfase en het uiteindelijke gebruik van het bouwwerk.

Integra Bouwadvies B.V. heeft veel ervaring binnen zowel woningbouw- als utiliteitsbouwprojecten.

Voor nieuwbouw, bestaande bouw en verbouw verzorgt Integra de advisering met betrekking tot brandveiligheid, bouwfysica en energie. Indien gewenst kan Integra een inspectie op locatie uitvoeren waarbij het bouwwerk wordt geïnventariseerd en aandachtspunten overzichtelijk worden gerapporteerd.

Brandveiligheid

Integra Bouwadvies B.V. is gespecialiseerd in het opstellen van brandveiligheidsconcepten, op maat gemaakt voor uw project. Meestal wordt de standaard regelgeving omtrent brandveiligheid als uitgangspunt voor uw project gebruikt. Vaak is deze regelgeving toereikend maar met regelmaat komt het voor dat de standaard regelgeving leidt tot praktische bezwaren ten aanzien het specifieke gebruik van het bouwwerk. In dat geval behoort een maatwerk brandveiligheidsconcept binnen het kader van gelijkwaardige brandveiligheid tot de mogelijkheden. Op die manier wordt nog steeds voldaan aan de doelstellingen van de standaard regelgeving maar wordt een andere invulling gegeven aan de manier waarop dat doel wordt bereikt.

Bouwfysica

Ook op het gebied van bouwfysica beschikt Integra Bouwadvies over ruime ervaring. Wij kunnen voor uw project diverse bouwfysische berekeningen verzorgen. Hierbij valt te denken aan onder andere:

 • Warmteweerstand van constructies (Rc)
 • Temperatuurverloop in constructies
 • Dampspanningsberekening (inwendige condensatie in constructies, methode Glaser)
 • Thermische behaaglijkheid (comfort)
 • Bijna energieneutraal gebouw (BENG berekening)
 • Daglichtberekening
 • Ventilatieberekening
 • Oppervlakteberekening (NEN 2580)
 • Beschaduwing-studie
 • Klimaatinstallaties (verwarming, koeling en ventilatie)
 • Geluid en akoestiek
 • Koudebrugberekening 2D/3D (Trisco)
 • Warmteverliesberekening volgens ISSO 51/53/57

Energielabels

Integra Bouwadvies B.V. verzorgt energielabels voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Aanvullend op het energielabel kunnen wij voor u een maatwerkadvies opstellen waarin wordt onderzocht op welke wijze u energie kunt besparen, welke investering daarmee gemoeid is en wat de terugverdientijd van de maatregelen is. Daarmee kunt u weloverwogen een besluit nemen over de maatregelen die u wilt treffen.

Integra Bouwadvies B.V. wil een bijdrage leveren aan een veilige en duurzame omgeving.

Dit doen wij door de inzet van moderne technieken en creatieve (maatwerk)oplossingen. Hierbij wordt de samenhang en invloed van de verschillende technieken scherp in de gaten gehouden.